Yürütme Kurulu Üyeleri

Zekeriya EROĞLU
Kent Konseyi Başkanı

Av. Recep DOĞAN
Yerel Siyaset ve Demokratik Haklar Çalışma Grubu Başkanı

Çetin DENİZ
Sosyal Doku ve Özel İlgi Çalışma Grubu Başkanı

Kerim KOÇ
Sağlık - Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı

Erkan KAYA
Kent Ekonomisi ve Ticari Hayat Çalışma Grubu Başkanı

Ömer Faruk KIRALİ
Gençlik Meclisi Başkanı

Şerife Süheyla TUĞCU
Kadın Meclisi Başkanı

Mehmet ÇELENK
Engelliler Meclisi Başkanı

Aytekin ÇALIŞKAN
Kent Gönüllüleri Meclisi Başkanı

Ferruh ŞENDUR
Sosyal İşler Sorumlusu

Büşra AKYOL

Tülay BOYUNLU
5 Şubat 2016 Cuma - 2511