Meclis Ve Çalışma Grupları

Kuruluş amacına tam olarak ulaşabilmek için aşağıda yazılı meclisler ve çalışma grupları oluşturulmuştur. İhtiyaç halinde yeni ya da alt, meclis ve çalışma grupları oluşturulabilir.
a) Meclisler
1) Çocuk Meclisi
2) Gençlik Meclisi
3) Kadın Meclisi
4) Engelliler Meclisi
b) Çalışma Grupları
1) Sağlık-Gençlik ve Spor Çalışma Grubu
2) Kent Gelişimi Çalışma Grubu
3) Sosyal Doku ve Özel İlgi Çalışma Grubu
4) Yerel Siyaset ve Demokratik Haklar Çalışma Grubu
5) Kent Ekonomisi ve Ticari Hayat Çalışma Grubu
Yürütme kurulu kendi içerisinden veya paydaşlarından görev ve yetki alanı ile ilgili çalışma yapmak ve proje oluşturmak amacıyla danışma ve izleme konseyleri, sosyal meclisler ve proje gurupları oluşturabilir.
Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.
Meclisler ve çalışma grupları, kent konseyi yürütme kurulu tarafından değerlendirilip, genel kurulun onayına sunularak oluşturulur.
5 Şubat 2016 Cuma - 2051