Çocuk Meclisi

Çocuk Meclisi’nin amacı; Çocukların, kent yönetimine aktif olarak katılmaları, kendileriyle ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almaları ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak, çevre duyarlılığını arttırarak “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yapmak, Gaziosmanpaşa çocuklarını kent düzeyinde, ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmek, kentlilik bilincini geliştirmek, bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamak, ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak, dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği ilgi alanları ve bu konuda çocukları da içine alan eylem planları oluşturmaktır.
5 Şubat 2016 Cuma - 1994