Gençlik Meclisi

Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin amacı;
a) Gençlerin, kent yönetiminde çözüm ortağı olmalarını sağlamak,
b)Gençlerin kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Kent gençliğini, yerel, ulusal ve uluslar arası tüm platformlarda temsil etmek,
ç)Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde ki gençlik haklarını, yerel düzeyde korumak ve geliştirmek,
d) Hemşericilik bilincini geliştirerek kentsel kimlik oluşumuna katkı sağlamak,
e) Gençlerin, girişimcilik yönlerini ön plana çıkararak kişisel gelişimlerine destek olmak,
f) Gençlerin temel hak ve özgürlüklere ve çevreye duyarlılıklarını arttırmak,
g) Bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde gençlerin rol almalarını sağlamak,
ğ) Gençliğin birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, ortaklık anlayışı kazandırmaktır.
5 Şubat 2016 Cuma - 2318