Vizyon ve Misyon

MİSYON

Gaziosmanpaşa Kent Konseyi olarak misyonumuz; hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi, kent ve yaşam kalitesinin geliştirilmesidir.

VİZYON

Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak vizyonumuz; kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplumun ortaklık anlayışı ve hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu bir anlayışı hakim kılmayı ifade eder.10 Şubat 2016 Çarşamba - 2593