Projeler

Proje Bankası

Proje Bankası, bölgenin sorunlarına öneri olacak projedir.

Odak Noktası

Örtü Projesi, algısal odak oluşturma ve geçiş projesidir.

Fikir Akımı

Fikir Akımı Projesi

Stüyogop

STÜDYOGOP, genç katılım ve üretim projesidir.